torsdag 24 april 2014

Grattis - år 2205 år vi jämställda


Läs detta! Jämställdshetsstatistikern tror vi blir jämställda år 2205. Snacka om att utvecklingen går med myrsteg!

Andra viktiga år för jämställdheten:
1921 - Första valet hålls där kvinnor får rösta.
1939 - Trolovning, giftermål, havandeskap eller förlossning kan inte längre användas som skäl för att avskeda kvinnor i statlig tjänst.
1962 - I samband med grundskolans införande bestämde staten att flickskolorna skulle läggas ned.
1969 - Jämställdhet skrivs in i den nya läroplanen för grundskolan.
1971 - Kvinnobulletinen startas.
1980 - Lag mot könsdiskriminering i arbetslivet införs.
1991 - Jämställdhetslagen kommer till.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar